20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút sách miễn phí sách phiên bản mới

20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút

20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút

Harvard Business Review

20 Tiny Official - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút -  Bạn là một nhà quản trị có nhiều kinh nghiệm nhưng khối lượng công việc ngày càng nặng nề khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản? -  Bạn là một nhà quản trị mới vào nghề và đang muốn tra...

Thể loại sách

20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút sách miễn phí tải về và đọc

20 Minute Manager - Phản Hồi Hiệu Quả Trong 20 Phút