7 Thói Quen Để Thành Đạt (Tái Bản 2016) sách miễn phí sách phiên bản mới

7 Thói Quen Để Thành Đạt (Tái Bản 2016)

7 Thói Quen Để Thành Đạt (Tái Bản 2016)

Stephen R. Covey

Thông tin tác giảStephen R. CoveyStephen R. Herd - một nhà lãnh đạo, chuyên gia tư vấn doanh nghiệp, tâm lý, hôn nhân gia đình. . . uy tín trên thế giới - được bình chọn là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ XX. Ông đã cống hiến...

Thể loại sách

7 Thói Quen Để Thành Đạt (Tái Bản 2016) sách miễn phí tải về và đọc

7 Thói Quen Để Thành Đạt (Tái Bản 2016)