Ai Rồi Cũng Chết! (Tái Bản 2016) sách miễn phí sách phiên bản mới

Ai Rồi Cũng Chết! (Tái Bản 2016)

Ai Rồi Cũng Chết! (Tái Bản 2016)

Atul Gawande

Thông vessel tác giảAtul GawandeVào trang riêng của tác giảXem tất cả các sách của tác giảAi rồi cũng chết! là một tuyệt phẩm đánh động lòng người được viết nên bởi bác sĩ kiêm tác giả winner Atul Gawande. Cuốn sách không chỉ có khả năng la...

Thể loại sách

Ai Rồi Cũng Chết! (Tái Bản 2016) sách miễn phí tải về và đọc

Ai Rồi Cũng Chết! (Tái Bản 2016)