felix_arturo

F từ Penrang, Watang Sawitto, Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia từ Penrang, Watang Sawitto, Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia

Người đọc F từ Penrang, Watang Sawitto, Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia

F từ Penrang, Watang Sawitto, Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia

felix_arturo

Cuốn tiểu thuyết Judy Blume đầu tiên tôi đọc. Nghĩ rằng tôi học lớp 5 ... Tôi nhớ rất rõ Deenie có cảm xúc theo cách mà tôi chưa từng đọc trước đây. Tôi phát hiện ra cảm giác tồi tệ, buồn bã, lo lắng về những gì người khác nghĩ, cảm xúc lẫn lộn về bạn bè, v.v. Tôi nhớ rất nhiều về những lựa chọn của mẹ cô ấy cho cô ấy hồi đó. Bây giờ tại sao điều đó nổi bật đối với tôi ở tuổi đó nói lên nhiều điều khi nhìn lại! Chỉ là cuộc sống trước khi học cấp hai đối với tôi ... Giữ cho tôi hứng thú và từ đó, tôi nhanh chóng lấy tất cả những cuốn sách của cô ấy. Tôi đã yêu họ từ đó. Chỉ cần có Freckle Juice cho con gái tôi đọc.