igorbasov

Igor Basov Basov từ Munjalwadi, Maharashtra 412218, Ấn Độ từ Munjalwadi, Maharashtra 412218, Ấn Độ

Người đọc Igor Basov Basov từ Munjalwadi, Maharashtra 412218, Ấn Độ

Igor Basov Basov từ Munjalwadi, Maharashtra 412218, Ấn Độ

igorbasov

Đây là một bài đọc hành động nhịp độ nhanh. Các nhân vật và cốt truyện rất thú vị và đó là một trò giải trí tốt cho một buổi chiều.

igorbasov

Great book and addition to the series. Definitely not one of my favorites so far, but still very much enjoyable and riveting. Truly anxious to start Zarek's story... I have goosebumps just thinking about it.

igorbasov

Re-read this a few weeks ago, and boy did I need to.