pengdumalaog

Peng Dumalaog Dumalaog từ Casas Viejas, Sin., Mê-hi-cô từ Casas Viejas, Sin., Mê-hi-cô

Người đọc Peng Dumalaog Dumalaog từ Casas Viejas, Sin., Mê-hi-cô

Peng Dumalaog Dumalaog từ Casas Viejas, Sin., Mê-hi-cô

pengdumalaog

Cuốn sách này từ bộ Tình yêu và Bí ẩn thỉnh thoảng mang lại cảm giác nổi da gà! Không khí trong ngôi nhà cổ này được mô tả rất rõ, cũng như cuộc sống hàng ngày của cuộc khủng hoảng. Kết thúc lại đến tương đối đáng ngạc nhiên lần này. Một lần nữa tôi có thể ca ngợi phong cách viết của Bianka Minte-König (ngay cả khi đó là vấn đề về hương vị), rất nhanh để đọc và thú vị. Một cuốn sách tuyệt vời!

pengdumalaog

I LOVE GAKUEN ALICE!! I feel bad for Luca but gooooo Natsume!!

pengdumalaog

I read this in an all-to-brief Ian McEwan fever. Having read Atonement, I figured he could be my next big authorly obsession, but it wasn't too be. This sucked compared to Atonement, and I don't think I really care for his "voice" so to speak.