joseguilhemeteixeira

Guilherme Teixeira Teixeira từ Pezu, Pakistan từ Pezu, Pakistan

Người đọc Guilherme Teixeira Teixeira từ Pezu, Pakistan

Guilherme Teixeira Teixeira từ Pezu, Pakistan

joseguilhemeteixeira

Đây là một khó khăn để tôi xem xét, vì tôi không chắc là tôi thực sự "thích" cuốn sách, nhưng lại bị cuốn hút bởi nó. Tôi đã có một thời gian khó khăn thực sự vào nó, nhưng chủ đề thông thường và thông minh khiến tôi muốn biết điều gì xảy ra tiếp theo và cuối cùng là cuốn sách sẽ kết thúc như thế nào. Khiếu hài hước khô khan của ông Chartwell cũng tốt cho một vài tiếng cười. Tôi hoàn toàn đồng ý với đánh giá của một người bạn nói rằng tốt nhất là không biết quá nhiều về cuốn sách này trước khi bạn đọc nó. Bí mật của ông Chartwell được tiết lộ sớm; biết trước thời hạn chắc chắn sẽ giảm bớt tác động của một vài chương đầu tiên.