guillaumelcef9

Guillaume Lorente Lorente từ Westrehem, Pháp từ Westrehem, Pháp

Người đọc Guillaume Lorente Lorente từ Westrehem, Pháp

Guillaume Lorente Lorente từ Westrehem, Pháp

guillaumelcef9

Yêu phong cách viết của tác giả. Cuốn sách rất hay và làm tôi khóc!

guillaumelcef9

Được rồi vì vậy tôi đã không hoàn thành nó và văn xuôi là thần khủng khiếp tuy nhiên tôi sẽ học cách đón phụ nữ ở đâu nữa?