manadiabian

Mana Diabian Diabian từ Budhabarh, Punjab, Ấn Độ từ Budhabarh, Punjab, Ấn Độ

Người đọc Mana Diabian Diabian từ Budhabarh, Punjab, Ấn Độ

Mana Diabian Diabian từ Budhabarh, Punjab, Ấn Độ

manadiabian

Tôi yêu cuốn sách này! Đọc nửa đầu trong vài ngày, sau đó rất say mê, tôi thực sự không thể đặt nó xuống cho đến khi tôi hoàn thành nó, bốn giờ sau (lúc 4 giờ sáng). Nhân vật chính, Mira, biết rằng cô là một phần của một bí ẩn và bắt đầu tìm ra sự thật về bản thân mình. Điều xảy ra sau đó là một cảnh đầy hành động, được viết chi tiết sống động đến mức tôi tự hỏi rằng ai đó đã không chọn điều này để làm một bộ phim. Các nhân vật đều được thể hiện tốt, các cảnh và cảnh sống động và chân thực.

manadiabian

Don't let him drive that bus!