theophanyclothing

Tracy C Warner C Warner từ Satılmışoğlu Mahallesi, Satılmışoğlu Mahallesi, Tepebaşı/Eskişehir, Thổ Nhĩ Kỳ từ Satılmışoğlu Mahallesi, Satılmışoğlu Mahallesi, Tepebaşı/Eskişehir, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Tracy C Warner C Warner từ Satılmışoğlu Mahallesi, Satılmışoğlu Mahallesi, Tepebaşı/Eskişehir, Thổ Nhĩ Kỳ

Tracy C Warner C Warner từ Satılmışoğlu Mahallesi, Satılmışoğlu Mahallesi, Tepebaşı/Eskişehir, Thổ Nhĩ Kỳ

theophanyclothing

Emma-Jean luôn là người quan sát các bạn cùng lứa. Rất logic, cô ấy không thường hiểu khía cạnh tình cảm của học sinh lớp 7, vì vậy, cô ấy luôn giữ mình lại một chút từ họ. Cho đến ngày cô bước vào phòng thay đồ và thấy Colleen khóc. Cô ấy cảm thấy bắt buộc phải giúp đỡ cô ấy với những vấn đề của mình, và một khi cô ấy đã thành công (hoặc vì vậy cô ấy nghĩ), cô ấy quyết định bắt tay vào việc giúp đỡ người khác với những vấn đề của họ.