dorsetphotographer

Rick McEvoy McEvoy từ Gmina Trzcinica, Ba Lan từ Gmina Trzcinica, Ba Lan

Người đọc Rick McEvoy McEvoy từ Gmina Trzcinica, Ba Lan

Rick McEvoy McEvoy từ Gmina Trzcinica, Ba Lan

dorsetphotographer

Bạn phải vào những cuốn sách đọc như một bản dịch cổ xưa. Vì đó là những gì chúng ta đang giải quyết ở đây. Nhưng nếu bạn thích Dostoevsky và Devil vs bóng tối tốt và Nga và chủ nghĩa hiện thực huyền diệu, cuốn sách này đáng để bạn dành thời gian. Phần thưởng không nằm ở một kết thúc tuyệt vời hay một bài học tuyệt vời, mà nhiều hơn ở vẻ đẹp của hình ảnh trong ngôn ngữ.