taiskobayashi

Tais Kobayashi Kobayashi từ Natabaria, West Bengal, Ấn Độ từ Natabaria, West Bengal, Ấn Độ

Người đọc Tais Kobayashi Kobayashi từ Natabaria, West Bengal, Ấn Độ

Tais Kobayashi Kobayashi từ Natabaria, West Bengal, Ấn Độ

taiskobayashi

Một câu chuyện buồn và thú vị, trong mạch của những câu chuyện trinh thám khác của cảnh sát Scandinavi; được viết tốt và đáng đọc.