lucia_spagnoli

Lucia Spagnoli Spagnoli từ Tuna Mahallesi, 16200 Osmangazi/Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ từ Tuna Mahallesi, 16200 Osmangazi/Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Lucia Spagnoli Spagnoli từ Tuna Mahallesi, 16200 Osmangazi/Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ

Lucia Spagnoli Spagnoli từ Tuna Mahallesi, 16200 Osmangazi/Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ

lucia_spagnoli

Hoàn toàn tuyệt vời! yêu thích bộ truyện và tôi thực sự hạnh phúc khi trenton lee stewart không có kế hoạch thực hiện phần tư. các tác giả làm điều đó chỉ vì tiền và sự ngu ngốc của nó.

lucia_spagnoli

easily one of my favorite books. first read it on a plane, finished and wanted to discuss it with someone (anyone!) immediately. everything just comes together in a brilliant, heartbreaking, poignant ending that makes me cry every time i read it.