andresgarz

Andr từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Andr từ Audrain County

Andr từ Audrain County

andresgarz

Tôi đã bắt đầu cuốn sách này, một lần, rất lâu rồi. Nó không hấp dẫn tôi. Tuy nhiên, người bạn GR của Stan đã khuyến nghị và có lẽ đã đến lúc xem lại nó. Lời khuyên thú vị và thú vị của Stan bao gồm Nietzsche, người mà tôi cũng đã tìm hiểu và Schopenhauer, người mà tôi cũng đã tìm hiểu. Tôi nghĩ rằng đó là một đề nghị thú vị đối với tôi, ngay bây giờ, bởi vì tôi đang đọc Ngôn ngữ và Trách nhiệm của Chomsky với những lời phê bình về biểu hiện nghèo nàn của lý do thực nghiệm mà ông tìm thấy, đặc biệt là ngôn ngữ học, mà cả tâm lý học và khoa học 'mềm'.

andresgarz

Không phải là một cuốn sách cảm thấy tốt, nhưng đọc tốt.

andresgarz

THIS BOOK IS BEST , I TRANSLATE TO PERSIAN.