porticopresentations

M Dotter Dotter từ Muhammad Khan Katiar, Pakistan từ Muhammad Khan Katiar, Pakistan

Người đọc M Dotter Dotter từ Muhammad Khan Katiar, Pakistan

M Dotter Dotter từ Muhammad Khan Katiar, Pakistan

porticopresentations

Vẫn sẽ tốt như một loạt, mặc dù nó đã trở thành một công thức nhỏ. Nhưng làm thế nào nó có thể không? Mức độ căng thẳng đã giảm đi phần nào, cũng như có liên hệ với người thường. Trong cuốn sách này, ngoại trừ cảnh sát mới được giới thiệu, không có dân gian bình thường nào là nhân vật. Mavis kéo ra một nhân vật là một hoot và cao độ hoàn hảo. Thích thú nhưng không nhất thiết phải đáng đọc lại. Tôi có # 1-10 và thỉnh thoảng đọc lại chúng nhưng một vài trong số những cuốn sau này đạt đến cấp độ đó.