teritorydesign

Teritorydesign từ Guîtres, Pháp từ Guîtres, Pháp

Người đọc Teritorydesign từ Guîtres, Pháp

Teritorydesign từ Guîtres, Pháp

teritorydesign

Tôi yêu cuốn sách này. Tôi đã nghe nói rằng bản ghi âm dễ theo dõi hơn nhiều, nhưng một khi tôi tìm thấy nhịp điệu của cuốn sách thì nó rất dễ đọc. Nhân vật tuyệt vời điền vào các trang và cuộc đối thoại là thông minh và hài hước.