wilsonbuilt

Stephen Wilson Wilson từ Bandar Rejo, Bandar Masilam, Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia từ Bandar Rejo, Bandar Masilam, Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia

Người đọc Stephen Wilson Wilson từ Bandar Rejo, Bandar Masilam, Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia

Stephen Wilson Wilson từ Bandar Rejo, Bandar Masilam, Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia

wilsonbuilt

Tôi đi ngủ sớm mỗi tối trong khi tôi đang đọc cuốn sách này để có thêm một vài trang. Nó không chỉ thú vị và giác ngộ, nó thực sự làm tôi hạnh phúc. Đó là một viễn cảnh đầy hy vọng của thế giới ... Tôi muốn giới thiệu điều này cho bất cứ ai đã xem xét khả năng rằng tất cả chúng ta, cuối cùng, là một.

wilsonbuilt

Had to write a letter to a young self-poet in a class... it was a great exercise. Definitely a great read.