luca5bf9

Luca Bertoncello Bertoncello từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Luca Bertoncello Bertoncello từ Audrain County

Luca Bertoncello Bertoncello từ Audrain County

luca5bf9

Tôi gặp khó khăn khi vượt qua cuốn sách này. Không sao, nhưng với tôi thì không. Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của Pride and Prejudice vì vậy tôi nghĩ rằng cái này có thể hấp dẫn tôi, nhưng tôi đoán đó không phải là tách trà của tôi. Tôi cần nhiều hành động và câu chuyện hơn và mặc dù tôi yêu thích các cuốn sách và chương trình về zombie, nhưng điều này hơi căng thẳng khi cố gắng kết hợp nó với ngôn ngữ và câu chuyện của Jane Austen.