jurgenharizi

Jurgen Harizi Harizi từ Islip, Kidlington, Oxfordshire OX5 2TD, Vương Quốc Anh từ Islip, Kidlington, Oxfordshire OX5 2TD, Vương Quốc Anh

Người đọc Jurgen Harizi Harizi từ Islip, Kidlington, Oxfordshire OX5 2TD, Vương Quốc Anh

Jurgen Harizi Harizi từ Islip, Kidlington, Oxfordshire OX5 2TD, Vương Quốc Anh

jurgenharizi

Tôi đã nghe audiobook này. Thích hợp cho 10+, có một số phần kéo, nhưng phần lớn tôi thích nó. Bài học tốt để được học quá về sự trung thực, tự do lựa chọn, kiên nhẫn với bạn bè là khác nhau.