ilpoli

Luca Polizzotto Polizzotto từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Luca Polizzotto Polizzotto từ Audrain County

Luca Polizzotto Polizzotto từ Audrain County

ilpoli

Tôi không thể đặt nó xuống! Đó là một trong những cuốn sách mà bạn mong muốn đọc. Tôi thấy mình không thể chờ đợi một phút rảnh rỗi để chỉ đọc một trang hoặc chương khác. Tôi không thích xiếc, thực tế tôi không thực sự thích nó. Lý do mà cuốn sách này rất cảm động là vì: 1.) Đó là một đoạn thời gian và tôi thích đọc về bất cứ điều gì từ năm 1940 trở về trước. 2.) Nó có một câu chuyện tình yêu trong đó. 3.) Ông già! Tôi yêu người già và ông đã mô tả câu chuyện mà tôi luôn giảng về ..... người già KHÔNG muốn nói về thuốc của họ và thời tiết như thế nào. Họ muốn được đối xử như những người thực tế chứ không phải gánh nặng. Anh ấy miêu tả điều này rất chính xác vào những lúc tôi gần như nói to để đồng ý với anh ấy. Phải đọc!