fromhereonin

Christopher Johnson Johnson từ Çatalharman Köyü, 33600 Çatalharman Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ từ Çatalharman Köyü, 33600 Çatalharman Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Christopher Johnson Johnson từ Çatalharman Köyü, 33600 Çatalharman Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

Christopher Johnson Johnson từ Çatalharman Köyü, 33600 Çatalharman Köyü/Mut/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

fromhereonin

Tôi đọc nó trong một ngụm. Chắc chắn là một trang lật. Khái niệm tuyệt vời, nhưng tôi ước cuốn sách đã được viết cho người lớn chứ không phải YA. Đó là một khiếu nại ngu ngốc mặc dù tôi biết rằng nó được viết cho YA.