ledpablo

Pablo Ballar Ballar từ 33825 San Pelayo, Asturias, Tây Ban Nha từ 33825 San Pelayo, Asturias, Tây Ban Nha

Người đọc Pablo Ballar Ballar từ 33825 San Pelayo, Asturias, Tây Ban Nha

Pablo Ballar Ballar từ 33825 San Pelayo, Asturias, Tây Ban Nha

ledpablo

Tôi thực sự thích cuốn sách này. Nó bắt đầu một số gì chậm đối với tôi. Tuy nhiên, cuốn sách nhặt được với một số chương hài hước. Ngoài ra, có rất nhiều suy nghĩ về cuốn sách này. Tôi vẫn đang suy nghĩ về nó vài ngày sau khi tôi đọc nó. Tôi có thể phải thay đổi đánh giá của mình thành năm và đi mua cái này.

ledpablo

Nó giống như từ các tập tin hỗn hợp của bà Basil E Frankweiler và Da Vinci Code có một đứa trẻ thực sự dễ thương và nhạy cảm sâu sắc. Tôi yêu cuốn sách này. Nó cho phép trẻ em và tôi cho phép tin rằng mọi thứ xảy ra vì một lý do ngay cả khi mọi thứ "chứng minh" đó là không hợp lý.

ledpablo

Cuốn sách tuyệt vời Tôi không thể đặt nó xuống. Một người phụ nữ bị mất tích. Thám tử D.D. Warren có quá nhiều nghi phạm và bí ẩn vẫn còn nguyên cho đến cuối cùng.