anasilva24d816

Ana Luisa Silva Luisa Silva từ Domoni Adjou, Comoros từ Domoni Adjou, Comoros

Người đọc Ana Luisa Silva Luisa Silva từ Domoni Adjou, Comoros

Ana Luisa Silva Luisa Silva từ Domoni Adjou, Comoros

anasilva24d816

Điều này thật tuyệt. nói về một cuốn tiểu thuyết lịch sử sau đó bạn có nó ở đây. chắc chắn thuộc về lớp "Những điều sụp đổ" của Achebe. Nếu bạn muốn có một số ý tưởng về Nigeria trước độc lập, hãy đọc cuốn sách này.

anasilva24d816

Bạn có thể học được rất nhiều về âm nhạc và cuộc sống từ những cuốn sách này!

anasilva24d816

Đây là một cuốn sách dài với nhiều hình vẽ chi tiết là một phần của câu chuyện. Nó rất độc đáo, và một lần nữa không phải là một cuốn tiểu thuyết điển hình. Bạn cần mua bản sao đã có để tận dụng tối đa nó.

anasilva24d816

Một thời gian dài trước đây ... tốt cho trẻ em học đại học và thiếu niên đọc. Bất cứ ai chỉ đang cố gắng để làm cho thịt kết thúc.