bobille

Bo Bille Bille từ Mpasa, Tanzania từ Mpasa, Tanzania

Người đọc Bo Bille Bille từ Mpasa, Tanzania

Bo Bille Bille từ Mpasa, Tanzania

bobille

Đó là một cuốn sách hiếm hoi khiến tôi đọc suốt cả ngày, bỏ qua những đứa trẻ và đọc từng chữ. Đây là một khởi đầu chậm chạp và tôi không chắc là tôi muốn tiếp tục đọc nó nhưng tác giả có cách dẫn dắt bạn qua những dòng thời gian không vội vã hay gượng ép.

bobille

I read this at the airport and on the plane. It's a quick and funny read.

bobille

This book is dying for an editor. Two paragraphs in and there are already mistakes. The story certainly had potential but the endless errors made it difficult to read.