johannarosauer

Johanna Rosauer Rosauer từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Johanna Rosauer Rosauer từ Audrain County

Johanna Rosauer Rosauer từ Audrain County

johannarosauer

Các nhân vật xuất hiện trong các trang của tiểu thuyết mới Aurora Lightbourne, Brass Hearts. Bạn không thể không cảm thấy những nhân vật này. Một số bạn sẽ ghét, một số bạn sẽ yêu, và tôi đảm bảo bạn sẽ không thất vọng với kết thúc. Aurora có một khả năng mà ít ai có được. Cô ấy làm cho câu chuyện gắn bó với bạn. Rất lâu sau khi bạn hoàn thành cuốn tiểu thuyết này, bạn sẽ muốn có thêm nhiều tác phẩm hay của cô ấy. 5 sao từ tôi và tôi thấy nhiều hơn nữa sẽ đến. Shawn Weaver, Tác giả - Đoàn xe tối