benoit_pinon9df2

Benoit Pinon Pinon từ Barsia, Uttar Pradesh, Ấn Độ từ Barsia, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Người đọc Benoit Pinon Pinon từ Barsia, Uttar Pradesh, Ấn Độ

Benoit Pinon Pinon từ Barsia, Uttar Pradesh, Ấn Độ

benoit_pinon9df2

Không đáng kinh ngạc như Persepolis và không cá nhân như Thêu. Cuốn sách này cảm thấy vội vã và dang dở.