martamroz95f5

Marta Mr Mr từ Kuz'myn, Khmel'nyts'ka oblast, Ukraina từ Kuz'myn, Khmel'nyts'ka oblast, Ukraina

Người đọc Marta Mr Mr từ Kuz'myn, Khmel'nyts'ka oblast, Ukraina

Marta Mr Mr từ Kuz'myn, Khmel'nyts'ka oblast, Ukraina

martamroz95f5

Tôi đã ngạc nhiên bởi cả chiều sâu và chiều rộng của cuốn sách này. Tôi nghĩ ra nó với một sự hiểu biết tốt hơn nhiều (tôi nghĩ) về sự đa dạng của các nguyên nhân dẫn đến nạn diệt chủng Rwandan. Một bài phê bình của tôi sẽ là lập luận của Mamdani dường như nới lỏng cho đến cuối cùng, đặc biệt là trong phạm vi bảo hiểm của ông về Mặt trận Yêu nước Rwandan, khiến cho cuộc thảo luận của ông về những năm từ 1980-1994 có lẽ ít chính xác hơn và ít đầy đủ hơn mong muốn. Tuy nhiên, về mặt thiết lập bối cảnh lịch sử để người ta bắt đầu hiểu tiềm năng diệt chủng thậm chí có thể bắt đầu tồn tại như thế nào, Mamdani thực hiện một công việc tuyệt vời.

martamroz95f5

Rất vui, đọc thú vị. Vui mừng khi đọc tiếp theo!

martamroz95f5

A History of the United States told through the eyes of the "alternative" side of each conflict, whose voice we rarely hear when learning about America's past: Native Americans, Slaves, the disenfranchised. A must-read for anyone interested in how we got where we are now, and how we're probably doomed to make the same screwups again.

martamroz95f5

I'm Greek, I have to love this book. But even if I was Turkish or Serbian or Nepalese, I'd dig Eugenides work. Great prose that never leaves you with questions. And such a convincing narrator. A fantastic read.