kubakopek

Kuba Kopek Kopek từ Bharna Kheda, Madhya Pradesh 464228, Ấn Độ từ Bharna Kheda, Madhya Pradesh 464228, Ấn Độ

Người đọc Kuba Kopek Kopek từ Bharna Kheda, Madhya Pradesh 464228, Ấn Độ

Kuba Kopek Kopek từ Bharna Kheda, Madhya Pradesh 464228, Ấn Độ

kubakopek

Thực sự 3,5 sao. Đây là phần thứ hai trong bộ ba Chaos Walking. Con dao không bao giờ buông tay và Quái vật của đàn ông lần lượt là thứ ba và thứ ba. Cả ba cuốn sách đều rất hay, rất khó để đặt xuống. Tôi đã nghe cái thứ ba ngay sau cái thứ hai, vì vậy tôi không thể nhớ nơi cái này kết thúc và cái kia bắt đầu! Điều tôi thấy thú vị là ông Ness không vẽ một bức tranh đen trắng.

kubakopek

I haven't read Anne Tyler for several years but I'm glad I came back. This was a thoroughly refreshing and enlightening novel about a 40 year old woman who simply walks away from her life as mother, wife, and sister--caretaker of all. Over the course of a year she decompresses and discovers who she is and what her strengths are. At the end I thought "Oh I don't like that ending." But the more I think about it, the more I realize that that was the only way it could end for Dee. Tyler has such a gift for taking the mundane and making you see the beauty and the angst in it. I'm a fan and I'll definitely go back and read everything she's written.