bobymozalla

Yu Yongsang Yongsang từ Hatti, Karnataka 583229, Ấn Độ từ Hatti, Karnataka 583229, Ấn Độ

Người đọc Yu Yongsang Yongsang từ Hatti, Karnataka 583229, Ấn Độ

Yu Yongsang Yongsang từ Hatti, Karnataka 583229, Ấn Độ

bobymozalla

Thông minh! Đây là cuốn sách Michael Connelly thứ hai của tôi nhưng là cuốn tiểu thuyết Harry Bosch đầu tiên của tôi. Tôi chắc chắn sẽ được đọc nhiều hơn trong loạt bài này. Đó là một công cụ lật trang - sắc nét, đôi khi hài hước, và khiến bạn đoán cho đến cuối cùng. Ông là phải cho bất cứ ai thích một câu chuyện trinh thám tốt.