adamvalentine

Adam Valentine Valentine từ 1215 Verje, Slovenia từ 1215 Verje, Slovenia

Người đọc Adam Valentine Valentine từ 1215 Verje, Slovenia

Adam Valentine Valentine từ 1215 Verje, Slovenia

adamvalentine

Mặc dù cuốn sách này đề cập đến cùng một nền tảng mà nhiều người trong thể loại "Tôi là người Ấn Độ, nhưng tôi là người Mỹ và tôi bối rối", nhưng lần đọc thứ hai khiến tôi đánh giá cao câu chuyện hơn, đặc biệt. một lần tôi tập trung vào các nhân vật khác ngoài việc tự mình hấp thụ.

adamvalentine

Due to my growing pile of library books I'm going to have to put this one on the back burner for a while... So far this is fantastic - and I'm only into the corn chapter!