astein119c684

Alexis Stein Stein từ Çavuşbucağı Mahallesi, 33900 Taşucu Belediyesi/Silifke/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ từ Çavuşbucağı Mahallesi, 33900 Taşucu Belediyesi/Silifke/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc Alexis Stein Stein từ Çavuşbucağı Mahallesi, 33900 Taşucu Belediyesi/Silifke/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

Alexis Stein Stein từ Çavuşbucağı Mahallesi, 33900 Taşucu Belediyesi/Silifke/Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ

astein119c684

Tinh thần bất khuất của Maya Angelou. Câu chuyện đáng kinh ngạc - và nó có thật.

astein119c684

Wow. Yipes. Umm... Yeah. Glad I read it.