jiazhigao

Jiazhi GAO GAO từ Paramo, Chitaraque, Boyacá, Colombia từ Paramo, Chitaraque, Boyacá, Colombia

Người đọc Jiazhi GAO GAO từ Paramo, Chitaraque, Boyacá, Colombia

Jiazhi GAO GAO từ Paramo, Chitaraque, Boyacá, Colombia

jiazhigao

Câu chuyện về một người phụ nữ trẻ khám phá ra cô ấy là ai và điều gì làm cho cô ấy rất, rất khác so với những người khác bằng tuổi cô ấy. Nó chứa đầy các vòng xoắn và lượt sẽ giữ các trang chuyển. Có một vài chương đơn giản là không thể nào quên! Thật không may, tôi không thể nói điều tương tự cho phần còn lại của loạt bài. Đây có thể là một cuốn sách độc lập - tôi sẽ không đọc tiếp.