yunlishuibai

Yunlishui Bai Bai từ Shankarchandra, Bangladesh từ Shankarchandra, Bangladesh

Người đọc Yunlishui Bai Bai từ Shankarchandra, Bangladesh

Yunlishui Bai Bai từ Shankarchandra, Bangladesh

yunlishuibai

Tôi thực sự rất thích khả năng viết của tác giả này. Cô ấy cực kỳ thơ mộng và những từ ngữ của cô ấy mô tả thiên nhiên vừa đẹp vừa âm nhạc. Tuy nhiên ... cô ấy cần hỏi Stephanie Meyer cách tạo ra một mối tình lãng mạn thực sự. Mặc dù tôi đánh giá cao rằng có một câu chuyện tình yêu đang diễn ra ở đây, tôi không cảm thấy mối liên hệ của họ, tôi cũng không nghĩ rằng nó phù hợp cho học sinh trung học quan hệ tình dục. Tôi sẽ không thể đặt cái này trong thư viện trường cấp hai.

yunlishuibai

I grabbed this off of Brian's shelf and had no idea about the controversy that has been going on with the author and the family that he wrote about. I think the truth probably lies somewhere between the two stories.