faridsaeedi

Farid Saeedi Saeedi từ Haripura, Punjab 152128, Ấn Độ từ Haripura, Punjab 152128, Ấn Độ

Người đọc Farid Saeedi Saeedi từ Haripura, Punjab 152128, Ấn Độ

Farid Saeedi Saeedi từ Haripura, Punjab 152128, Ấn Độ

faridsaeedi

Sau một thời điểm nhất định, một người chỉ có thể lấy rất nhiều những câu chuyện này! "Cô bé lọ lem" là sở thích của tôi trong tất cả các câu chuyện cổ tích, vì thông điệp của nó. Tôi không thể tìm thấy một phiên bản duy nhất tương ứng chính xác với phiên bản tôi đã đọc - phiên bản gốc nơi các cô gái cắt bỏ các phần của bàn chân để làm cho đôi giày vừa vặn (bệnh, vâng - phần đó không phải là phần yêu thích của tôi, nhưng nó làm cho một ấn tượng).