eldaville

David Ville Ville từ Loni, Maharashtra, Ấn Độ từ Loni, Maharashtra, Ấn Độ

Người đọc David Ville Ville từ Loni, Maharashtra, Ấn Độ

David Ville Ville từ Loni, Maharashtra, Ấn Độ

eldaville

"Trong suốt sự ô nhục, Coetzee ranh mãnh chơi đùa với sự mỉa mai, vì những lời nói và thái độ được tiết lộ là hời hợt nhất, biến thành tồi tệ nhất ... Chúng tôi không biết liệu có thể đủ để sở hữu cuộc sống của mình và mong được cứu chuộc hay không." từ: http: //www.sfgate.com/cgi-bin/article ...

eldaville

some violent scenes but a real page turner. It's out in English now!