bckbright49d2

Becky Bright Bright từ Baburía, Sin., Mê-hi-cô từ Baburía, Sin., Mê-hi-cô

Người đọc Becky Bright Bright từ Baburía, Sin., Mê-hi-cô

Becky Bright Bright từ Baburía, Sin., Mê-hi-cô

bckbright49d2

Tôi có xu hướng nghĩ về những cuốn sách Harry Potter như một câu chuyện, hơn là những cuốn sách riêng biệt. Vì vậy, cuốn sách này thực sự là khởi đầu của một nỗi ám ảnh đối với tôi. Tôi có một chấp trước không lành mạnh với Harry Potter. Trong một cuộc đời chứa đầy hàng ngàn cuốn sách, câu chuyện này là SỰ YÊU THÍCH của tôi. Đó là yêu thích của tôi vì tất cả các lý do mà mọi người khác yêu thích nó, vì tất cả các lý do mà nó sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển được yêu thích lâu dài. Và bởi vì tôi sẽ không bao giờ có thể viết một cuốn sách tốt như vậy. không bao giờ.

bckbright49d2

soooo intense, but really good. touches on the personal, political, religious, historical. i read "shot in the heart" in college (family memoir written by gary gilmore's brother) and was glad to have both perspectives.