sjc011195afb

Hyun Jung Lee Jung Lee từ 3862 Eisgarn, Áo từ 3862 Eisgarn, Áo

Người đọc Hyun Jung Lee Jung Lee từ 3862 Eisgarn, Áo

Hyun Jung Lee Jung Lee từ 3862 Eisgarn, Áo

sjc011195afb

Đây là một trong những cuốn sách yêu thích nhất của tôi từ trước đến nay. Cuốn sách này đã biến đổi tôi. Có một đoạn về một đàn chim đỏ hoang dã mãi mãi in dấu trong ký ức của tôi ...

sjc011195afb

Thật là một cuốn sách tuyệt vời, một trang lật.

sjc011195afb

Thiếu cốt truyện vững chắc và có thể dự đoán được