devil-

từ Karacahayıt Köyü, 09200 Karacahayıt Köyü/Söke/Aydın, Thổ Nhĩ Kỳ từ Karacahayıt Köyü, 09200 Karacahayıt Köyü/Söke/Aydın, Thổ Nhĩ Kỳ

Người đọc từ Karacahayıt Köyü, 09200 Karacahayıt Köyü/Söke/Aydın, Thổ Nhĩ Kỳ

từ Karacahayıt Köyü, 09200 Karacahayıt Köyü/Söke/Aydın, Thổ Nhĩ Kỳ

devil-

Tôi không biết tại sao có quá nhiều chỉ trích gay gắt về cuốn sách này và tác giả. Tôi thấy đó là một bài đọc hấp dẫn và không thể đặt nó xuống. Câu chuyện đẹp và ám ảnh, và buồn theo cách riêng của nó.

devil-

Tôi đã đọc nó vào năm 2011

devil-

Translating...

devil-

i wrestled it from my coworkers hands before she could return it to the library. damn you, mcdonalds!

devil-

If, like me, you took high school biology before DNA sequencing became standard practice then just about everything you learned is obsolete. This is a great basic overview of the 'new' microbiology. Her enthusiasm is wonderful, and slight digressions very colorful and enriching, adding to the enjoyment. I got this on a whim from an Audible sale but it has been one of my very favorite listens of the past few years. Fascinating and fun!