camillabell

Camilla Bell Bell từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Camilla Bell Bell từ Audrain County

Camilla Bell Bell từ Audrain County

camillabell

Malcolm Gladwell tìm thấy những điều thú vị để suy nghĩ và viết về. Tuy nhiên, tôi đã mất hứng thú giữa chừng và ngừng đọc. Có lẽ tôi sẽ quay trở lại vào một ngày nào đó.

camillabell

Read this on the flight over. Classic Roth.