pkoofeng

Cili Feng Feng từ Ain Cheggag, Morocco từ Ain Cheggag, Morocco

Người đọc Cili Feng Feng từ Ain Cheggag, Morocco

Cili Feng Feng từ Ain Cheggag, Morocco

pkoofeng

Tôi thích đọc về nhân vật chính và cách anh ta thay đổi từ một cậu bé sợ hãi thành một người đàn ông tự tin, nhưng tôi thất vọng về cách cuốn sách đột nhiên kết thúc. Nó gần giống như tác giả đã mệt mỏi với việc viết và chỉ quyết định gói nó lại.