lannadesigner

Lana Ribeiro Ribeiro từ Audrain County từ Audrain County

Người đọc Lana Ribeiro Ribeiro từ Audrain County

Lana Ribeiro Ribeiro từ Audrain County

lannadesigner

Không có ý tưởng rằng đây là một loạt! Tôi sẽ phải kiểm tra những cái khác.

lannadesigner

Như các bạn đã biết, tôi không phải là người hâm mộ Toni Morrison lớn nhất. Tôi đã từng tuyên bố điều này một chút quá mạnh mẽ trong một trò chơi đố chữ say xỉn, ngay trước khi bước vào một cánh cửa đóng kín.

lannadesigner

Tôi yêu nó, ngay cả với bầu không khí đáng sợ của nó. Có lẽ tôi nên nói rằng tôi thích tiểu thuyết chính trị.