stevewu

Steve Wu Wu từ Mahuli, Bihar 811201, Ấn Độ từ Mahuli, Bihar 811201, Ấn Độ

Người đọc Steve Wu Wu từ Mahuli, Bihar 811201, Ấn Độ

Steve Wu Wu từ Mahuli, Bihar 811201, Ấn Độ

stevewu

Cuốn sách này bao gồm thông tin rất thực tế về dự án nghiên cứu của tôi về Vương quốc Anh, Cuốn sách này bao gồm những người rất quan trọng chủ yếu là Nghệ sĩ và các chính trị gia khác có tác động rất tốt trong lịch sử ban đầu của Londons. Cuốn sách này cũng có bản đồ rất chi tiết về cách London được xây dựng trong suốt đầu những năm 1700. Peter Ackroyd đã làm rất tốt khi giải thích văn hóa và tôn giáo như thế nào từ những năm 1600 đến nay. Vì vậy, nếu bất cứ ai đang tìm kiếm một cuốn sách về lịch sử của Londons, thì đây là cuốn sách!