martavelascozurro

Marta Velasco Velasco từ Cepoko, Sumber, Probolinggo, East Java, Indonesia từ Cepoko, Sumber, Probolinggo, East Java, Indonesia

Người đọc Marta Velasco Velasco từ Cepoko, Sumber, Probolinggo, East Java, Indonesia

Marta Velasco Velasco từ Cepoko, Sumber, Probolinggo, East Java, Indonesia

martavelascozurro

Ôi, một chuyện tình lãng mạn khác!

martavelascozurro

Arrowroot là một loại bia tự truyện nhỏ, nhưng Secret History là một sự pha trộn mơ hồ trêu chọc của chủ nghĩa khiêu dâm khốc liệt và lịch sử Nhật Bản thời trung cổ, những thứ say mê từ một trong những nhà văn yêu thích của tôi.

martavelascozurro

Read the book again, July 2009, in preparation for the premiere of the movie.