sprgroup

Sharown Poopalarajah Poopalarajah từ Ogliastro, Pháp từ Ogliastro, Pháp

Người đọc Sharown Poopalarajah Poopalarajah từ Ogliastro, Pháp

Sharown Poopalarajah Poopalarajah từ Ogliastro, Pháp

sprgroup

Tác giả đang bảo trợ vì ông trình bày quá nhiều trích dẫn, những lời khôn ngoan chứ đừng nói đến những cuộc thảo luận giữa các nhân vật chính. Nhân vật không phát triển. Không có xung đột, cốt truyện không gây tò mò. Chèn lời bài hát để tăng cường bầu không khí thực sự là một ý tưởng tốt, nhưng nếu quá nhiều sẽ làm bạn chán, cảm giác như bỏ qua trang. Tào lao, sự thật được nói. Tôi đã mong đợi nhiều hơn từ một cuốn sách rất khuyến khích.