anabellido

Ana Bellido Bellido từ Hojai, Assam 782435, Ấn Độ từ Hojai, Assam 782435, Ấn Độ

Người đọc Ana Bellido Bellido từ Hojai, Assam 782435, Ấn Độ

Ana Bellido Bellido từ Hojai, Assam 782435, Ấn Độ

anabellido

Thực sự nhận được rất nhiều từ cuốn sách nhỏ này được đóng gói với những thứ tốt

anabellido

Cuốn tiểu thuyết đa ngôn ngữ của McCullers là cuốn đầu tiên của cô, được xuất bản vào lúc 23. Thật khó để thấy rằng trong cốt truyện được phát triển phong phú và các nhân vật đau đớn của con người. Không chính thống ngay cả ngày nay, khác thường và độc đáo, Trái tim là một Thợ săn cô đơn nói lên nhu cầu trong tất cả chúng ta để tìm một cái gì đó hoặc ai đó thuộc về.

anabellido

Translation

anabellido

The book said what is effective to avoid evil when you face it are keeping physical sensitivity, decency and open mind. Physical sensitivity enables to react effectively without knowing how you should react in mind when you are in a certain absurd situation, crisis where there is no reason and seems to be no way out. We are often told to be friends with anyone, but actually there are some exceptions like something evil. It is lucky to know there are exceptions for me. Furthermore there are such impressive episodes like "what is necessary for family is not knowing each other's feeling nor loving each other but following their family law. The idea will help many.