sefras_dey1d6a

Sebastian Alvear Alvear từ Vergons, Pháp từ Vergons, Pháp

Người đọc Sebastian Alvear Alvear từ Vergons, Pháp

Sebastian Alvear Alvear từ Vergons, Pháp

sefras_dey1d6a

Thật tuyệt vời ... khi nghĩ rằng mọi người đã sống qua một tình huống tương tự.

sefras_dey1d6a

Thật buồn cười, nó không thực sự quá tuyệt vời. ; )

sefras_dey1d6a

هذه الروايه مكتوبة بطريقة رائعه ... لكنني ما زلت لا اعرف ان كانت ترجمة لمخطوطات قديمه ام انها من خيال الكاتب .. التسلسل في الاحداث وطريقة السرد مبهره .. لم اشعر بالملل اطلاقاً وانا اقرأها ..

sefras_dey1d6a

It's Thomas Moore - what more can I say?! Fantastic book.