isolartandesign

Simone Lupieri Lupieri từ Ocean City, Barbados từ Ocean City, Barbados

Người đọc Simone Lupieri Lupieri từ Ocean City, Barbados

Simone Lupieri Lupieri từ Ocean City, Barbados

isolartandesign

Điều này tốt hơn nhiều so với bộ phim ... và đối với các bạn toán học ngoài kia, bản sao tôi có, các trang tiêu đề chương ... bạn có thể tạo ra thiết kế bằng cách gấp một dải giấy thành một nửa, rồi một nửa nữa, v.v. tuyệt không