jkochitty

Joe Kochitty Kochitty từ Gostkino, Leningradskaya oblast', Nga từ Gostkino, Leningradskaya oblast', Nga

Người đọc Joe Kochitty Kochitty từ Gostkino, Leningradskaya oblast', Nga

Joe Kochitty Kochitty từ Gostkino, Leningradskaya oblast', Nga

jkochitty

Yêu cuốn sách này! Đối với tôi nó là một trong những cuốn sách có thể đọc đi đọc lại. Các nhân vật rất sống động và chân thực, phát triển rất tốt. Thời gian và địa điểm rất rõ ràng và trái tim cảm thấy. Là một người đọc, bạn có thể cảm nhận được mọi thứ, dựa trên các sự kiện lịch sử. Bạn có thể cảm nhận được tình yêu, ghét, coi thường và đấu tranh mà mọi người phải trải qua. Cuối cùng, tôi đã cổ vũ cho các nhân vật, nhưng cũng muốn biết nhiều hơn nữa.

jkochitty

Một cuốn sách nhỏ vô cùng đẹp. Nó gần giữa các hạt vàng ở đây. Nhân tiện, toàn bộ cuốn sách tôi đã đọc bằng tiếng Pháp.

jkochitty

never see ghosts and try to be a governess at the same time it just doesn't work out for anyone, especially Miles

jkochitty

Could not finish this book. Watch the movie, it is way better.