jrgpalenczat2006

J từ 36892 O Covelo, Pontevedra, Tây Ban Nha từ 36892 O Covelo, Pontevedra, Tây Ban Nha

Người đọc J từ 36892 O Covelo, Pontevedra, Tây Ban Nha

J từ 36892 O Covelo, Pontevedra, Tây Ban Nha

jrgpalenczat2006

Cuốn sách này thực sự làm tôi cảm động và tôi thực sự thích nó. Một số điều kỳ diệu đã xảy ra trong cuốn sách này làm tôi ngạc nhiên! Thiên Chúa là tuyệt vời trong mỗi cách!

jrgpalenczat2006

Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi mọi thời đại. Tôi ước mình có thể làm bạn với Tina! Phần khi cô ấy đi tàu là chính xác những gì sẽ đi qua đầu tôi. =)

jrgpalenczat2006

This is second in the long series, but my favorite so far. Trollope's voice is so enjoyable - the eccentric names of his characters, their societal circumstances that actually translate well into today's times.