r1seup

Nasko Tsvetkov Tsvetkov từ Rautgadi, Jharkhand, Ấn Độ từ Rautgadi, Jharkhand, Ấn Độ

Người đọc Nasko Tsvetkov Tsvetkov từ Rautgadi, Jharkhand, Ấn Độ

Nasko Tsvetkov Tsvetkov từ Rautgadi, Jharkhand, Ấn Độ

r1seup

Đây là một khuyến nghị từ Erin - tuyên bố của Mitchoff là tất cả chúng ta đều có năng lực và trực giác của riêng mình, và chìa khóa cho một cuộc sống yêu thương, mạnh mẽ, mạnh mẽ là khai thác những thứ đó và bảo vệ chúng để chúng có thể phục vụ như một nguồn lực cho chúng tôi để vẽ trên. Đôi khi nó thật sự rất mới đối với tôi, đến mức tôi trợn tròn mắt và khịt mũi chế giễu, nhưng tôi đọc toàn bộ, với tư duy mở ra rằng tôi có thể tập trung hơn, và tôi không thể phủ nhận điều đó Có một số phần hữu ích cho nó. Và tôi muốn đọc lại nó trước khi tôi đưa nó trở lại thư viện để có thêm nhiều phần hữu ích.